^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Ôsma nedeľa v Cezročnom období (28. 2. - 6. 3. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Ignáca
Utorok 18.00 hod. za Justína, Máriu a Jolanu
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre manželov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod. za + Rudolfa, Ľubomíra a Rudolfa
Sobota 18.00 hod. za + Rozáliu a Jozefa
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + Štefana a Štefániu
  16:00 hod. za + Emila

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Sv. spoveď bude pol hodiny pred sv. omšou, okrem stredy dopoludnia som v škole. Spovedá sa v sakristii, vstup z vonka.

Na popolcovú stredu budem udeľovať popolec ale nezabudnime tiež aj na prísny pôst od mäsa ale aj od množstva, jedenia, dva krát si zajesť a raz sa do sýta najesť.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

Krížové cesty budú v piatok o 17:30 hod. v Bazilike a v nedeľu o 14:00 hod. na Kalvárii.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu, bude na to označená pokladnička.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.