Siedma nedeľa v Cezročnom období (21. - 27. 2. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Katedra sv. Petra, apoštola
Streda sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Ôsma nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Františka a Brigitu
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilu
Streda 18.00 hod.    za + Jána, Žofiu a syna Jána
Štvrtok 18:00 hod. za + Štefana, Veroniku a deti
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
Sobota 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Nedeľa   7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za + Vladimíra
  16:00 hod. na úmysel

Mimoriadne oznamy

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Pondelok od 10:30 do 10.45 h.
Utorok, stredu, štvrtok a v sobotu, večer od 17:30 do 17:45 h.
Piatok od 10:30 do 10.45 a večer od 17:30 do 17:45 h.
Nedeľu od 8:30 do 8:45 a od 9:45 do 10:15 h. 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme