^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Šiesta nedeľa v Cezročnom období (14. - 20. 2. 2022)

Pondelok   sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupov, patrónov Európy, sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Siedma nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Ignáca, Katarínu, Štefániu
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Jána a ich rodiny
Streda 18.00 hod. na poďakovanie za 70. rokov života
Štvrtok 18:00 hod. za + Tomáša, Evu a deti
Piatok 11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa, Janu a ich rodiny
Sobota 18.00 hod. za + Vincenta, Máriu, Ambróza a Agnesu
Nedeľa 7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. na úmysel
  16:00 hod. za + Františka

Mimoriadne oznamy

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Pondelok od 10:30 do 10.45 h.
Utorok, stredu, štvrtok a v sobotu, večer od 17:30 do 17:45 h.
Piatok od 10:30 do 10.45 a večer od 17:30 do 17:45 h.
Nedeľu od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h. 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.