^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Piata nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 2. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Školastiky, panny, spomienka
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Šiesta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Antona, Annu a zaťov
Utorok 18.00 hod. za + Ignáca, Filipínu a deti
Streda 18.00 hod. za + Magdalénu, Františku, Štefániu
Štvrtok 18:00 hod. za + Jána, Štefániu a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod.   za + Júliu a rodičov
Sobota 18.00 hod. za + Kristínu, Augustína a Augustína
Nedeľa 7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vladímíra

Mimoriadne oznamy

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Pondelok od 10:30 do 10.45 h.
Utorok, stredu, štvrtok a v sobotu, večer od 17:30 do 17:45 h.
Piatok od 10:30 do 10.45 a večer od 17:30 do 17:45 h.
Nedeľu od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h. 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

V piatok na 30. Svetový deň chorých bude možné počas dvoch sv. omší prijať sviatosť pomazania chorých pre tých čo chodia len sv. prijímanie je možnosť od 10:30 a od 17:30 h.

Od 12. 1. 2022 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ maximálne len pre 100 osôb a to zaočkovaných alebo prekonaných Covid 19.  v režime OP.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.