^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Štvrtá nedeľa v Cezročnom období (31. 1. - 6. 2. 2022)

Pondelok   sv. Jána Bosca, spomienka
Utorok Féria
Streda Obetovanie Pána - Hromnice, sviatok
Štvrtok sv. Blažeja, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  sv. Agáty, panny a mučenice
Nedeľa Piata nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Utorok 18.00 hod. za + Adama, Štefániu a Annu
Streda 18.00 hod. za + Ľudovíta, Pavlínu a zaťov
Štvrtok 18:00 hod. za + Silvestra a Katarínu
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod.   za + Mikuláša, Annu a rodičov
Sobota 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Františka a Máriu
Nedeľa 7:30 hod. za + Vojtecha a rodičov
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Etelu

Mimoriadne oznamy

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Pondelok od 10:30 do 10.45 h.
Utorok, stredu, štvrtok a v sobotu, večer od 17:30 do 17:45 h.
Piatok od 10:30 do 10.45 a večer od 17:30 do 17:45 h.
Nedeľu od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h. 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

V stredu na sviatok Obetovania Pána, budeme požehnávať hromničné sviečky.

Od 12. 1. 2022 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ maximálne len pre 100 osôb a to zaočkovaných alebo prekonaných Covid 19.  v režime OP.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.