^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Tretia nedeľa v Cezročnom období (24. - 30. 1. 2022)

Pondelok   sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Streda sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka
Štvrtok sv. Angeli Meriči, panny, ľubovoľná spomienka
Piatok sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Jozefa, Štefániu a Juditu
Utorok 18.00 hod. za + Annu
Streda 18.00 hod. za + Teréziu, Agnešu a Ondreja
Štvrtok 18:00 hod. za + Jozefínu
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod.   za + Ondreja
Sobota 18.00 hod. za + rodičov z oboch strán, Štefana, Máriu, Kristínu a Mikuláša
Nedeľa 7:30 hod. za + Karola a Štefániu
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. na úmysel

Mimoriadne oznamy

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Pondelok od 10:30 do 10.45 h.
Utorok, stredu, štvrtok a v sobotu, večer od 17:30 do 17:45 h.
Piatok od 10:30 do 10.45 a večer od 17:30 do 17:45 h.
Nedeľu od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h. 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

Od 18. do 25.1.2022 sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Od 12. 1. 2022 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ maximálne len pre 100 osôb a to zaočkovaných alebo prekonaných Covid 19.  v režime OP.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.