^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Druhá nedeľa v cezročnom období (17. - 23. 1. 2022)

Pondelok   sv. Antona, opáta, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Agnesy, panny a mučenice
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Filipa, Jozefínu a deti 
Utorok 18.00 hod. za + Agnesu
Streda 18.00 hod. za + Helenu
Štvrtok 18:00 hod. za + Šimona, Žofiu a deti
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod.   za + Štefana
Sobota 18.00 hod. za + Štefániu
Nedeľa 7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
  16:00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

Mimoriadne oznamy

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Pondelok od 10:30 do 10.45 h.
Utorok, stredu, štvrtok a v sobotu, večer od 17:30 do 17:45 h.
Piatok od 10:30 do 10.45 a večer od 17:30 do 17:45 h.
Nedeľu od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h. 

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

Na Dobrú novinu sa v našej farnosti vyzbieralo 2022,16 eura.

Od 18. do 25.1.2022 sa koná týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. 

Od 12. 1. 2022 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ maximálne len pre 100 osôb a to zaočkovaných alebo prekonaných Covid 19.  v režime OP.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.