^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Nedeľa krstu Pána (10. - 16. 1. 2022)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Jána, Petronelu, Teréziu a Jozefa
  18:00 hod.   za + Žofiu
Utorok 18.00 hod. za + Štefana a Cecíliu
Streda 18.00 hod. za + Magdalénu a Agnešu
Štvrtok 18:00 hod. za + Františka a rodičov
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod.   za + Pavla
Sobota 18.00 hod. za + Pavla - kanonika
Nedeľa 7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
  16:00 hod. na poďakovanie Pavla

Mimoriadne oznamy

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Sv. spoveď a sv. prijímanie:
Pondelok a piatok od 10:30 do 10.50 a večer od 17:30 do 17:50 h.
Utorok, stredu, štvrtok a v sobotu, večer od 17:30 do 17:45 h.
Nedeľu od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Dnes sa končí vianočné obdobie.

Od 10. 12. 2021 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ maximálne 30 osôb a to len pre zaočkovaných alebo prekonaných Covid 19.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.