^ Back to Top

Farské oznamy 2022

Druhá nedeľa po Narodení Pána (3. - 9. 1. 2022)

Pondelok   Najsvätejšieho mena Ježiš
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Zjavenie Pána, slávnosť
Piatok po Zjavení Pána
Sobota  po Zjavení Pána
Nedeľa Nedeľa krstu Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. za + Ladislava Stromčeka - kňaza
  18:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Utorok 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Dominika
Streda 18.00 hod. za + Petra a Jozefínu
Štvrtok 7:30 hod. za + Gašpara a Teréziu
  10:30 hod.  za veriacich
  16:00 hod. za + Miroslava Sobčáka - kňaza
Piatok 11.00 hod. za naše rodiny a pútnikov
  18:00 hod.   za + Karola, Pavlínu, Ignáca a Máriu
Sobota 18.00 hod. za zdravie a Božiu pomoc pre Vincenta
Nedeľa 7:30 hod. za veriacich
  10:30 hod. na úmysel
  16:00 hod. na úmysel

Mimoriadne oznamy

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Sv. spoveď a sv. prijímanie:
Pondelok a piatok od 10:30 do 10.50 a večer od 17:30 do 17:50 h.
Utorok, stredu a v sobotu, večer od 17:30 do 17:50 h.
Štvrtok a v nedeľu od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h.

Upratovanie Baziliky bude v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Od 10.12.2021 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ maximálne 30 osôb a to len pre zaočkovaných alebo prekonaných Covid 19.

V stredu večer a prípadne aj vo štvrtok počas dňa budeme požehnávať vodu a kriedu.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.