Štvrtá adventná nedeľa (20. - 26. 12. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok vigília Narodenia Pána
Sobota  Narodenie Pána, slávnosť
Nedeľa Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   6:45 hod. za + Editu
  18:00 hod.   za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Utorok 6:45 hod. za + Jozefa, Magdalénu, Júliu a rodičov
  18:00 hod.   za + Blažeja Zvrškovca, pohrebná
Streda 6:45 hod. za + Evu
  18:00 hod.   za + Margitu Kolárovú, pohrebná
Štvrtok 6:45 hod. za + Evu
  18:00 hod.   za + Miroslava Mieresa, pohrebná
Piatok 16:00 hod. za + Gašpara, Vendelína a Jána
  24:00 hod.   za veriacich
Sobota 7:30 hod. za zdravie, pokoj, lásku a Božiu pomoc v rodine Kadakovej
  10:30 hod.   za + Valéra, Máriu a deti
  16:00 hod. za zdravie, pokoj, lásku a Božiu pomoc v rodine Kadakovej
Nedeľa 7:30 hod. za + Blažeja
  10:30 hod. za veriacich
  16:00 hod. za + Ľubomíra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky bude v piatok ráno o 8:00 hod. od (400 - 439)

Od 10.12.2021 sú sv. omše v našej Bazilike, žiaľ maximálne 30 osôb a to len pre zaočkovaných alebo prekonaných covid 19.

Individuálna služba pre všetkých je v režime: ZÁKLAD.

Sv. spoveď a sv. prijímanie:
Pondelok – štvrtok od 7:30 do 8.00 a večer od 17:00 do 17:45 h.
Sobota - nedeľa od 8:30 do 9:00 a od 9:45 do 10:15 h.

(Spovedá sa v sakristii, vchádza sa z vonku.)

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme