slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (15. - 21. 11. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka     
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Krista Kráľa, slávnosť

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Ondreja, Karolínu a Margitu  
Utorok 18.00 hod.     + Štefana, Cecíliu a rodičov  
Streda 18.00 hod. + Štefániu, Jozefa, Cyrila a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. Na poďakovanie
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a Petra
Sobota 18.00 hod. + Michala
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. + Romana
  16.00 hod. + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

V tomto týždni bude sv. spoveď štvrť hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme