slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 11. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Streda sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka      
Štvrtok sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Piatok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. Na úmysel   
  18.00 hod. Za dar Ducha sv. pre Kristínu  
Utorok 7.30 hod.     Na úmysel   
  18.00 hod. + Jozefa  
Streda 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
Štvrtok 7.30 hod. Na úmysel 
  18.00 hod. + Veroniku, Ondreja, Štefana a Agnešu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Petra
Sobota 7.30 hod.  Na úmysel
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a jeho rodinu
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. + Martina
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer o 19:00 hod. pozývame deti a mládež do Baziliky na modlitbu sv. ruženca.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme