Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 11. 2021)

Pondelok   Všetkých svätých, slávnosť
Utorok Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Streda Féria       
Štvrtok sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Piatok sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   7.30 hod. Na úmysel   
  10.30 hod. Za veriacich  
  16.00 hod. + Justína, Máriu, Johanu  
Utorok 7.30 hod.     Za všetkých zosnulých kňazov Žilinskej diecézy  
  11.00 hod. + Gašpara a rodičov  
  18.00 hod. Za všetkých zosnulých z Rajeckej Lesnej  
Streda 18.00 hod. + Gašpara a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivetu
Nedeľa 7.30 hod. + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V utorok o 14:00 hod. bude na našom cintoríne pri dolnom kríži Dušičková pobožnosť.                     

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

V piatok večer o 19:00 hod. pozývame deti a mládež do Baziliky na modlitbu sv. ruženca.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme