slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 11. 2021)

Pondelok   Všetkých svätých, slávnosť
Utorok Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Streda Féria       
Štvrtok sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Piatok sv. Imricha, ľubovoľná spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   7.30 hod. Na úmysel   
  10.30 hod. Za veriacich  
  16.00 hod. + Justína, Máriu, Johanu  
Utorok 7.30 hod.     Za všetkých zosnulých kňazov Žilinskej diecézy  
  11.00 hod. + Gašpara a rodičov  
  18.00 hod. Za všetkých zosnulých z Rajeckej Lesnej  
Streda 18.00 hod. + Gašpara a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Ivetu
Nedeľa 7.30 hod. + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V utorok o 14:00 hod. bude na našom cintoríne pri dolnom kríži Dušičková pobožnosť.                     

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

V piatok večer o 19:00 hod. pozývame deti a mládež do Baziliky na modlitbu sv. ruženca.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme