Tridsiata nedeľa v cezročnom období (25. - 31. 10. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Antona  
Utorok 18.00 hod.   Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona a Veroniku  
Streda 18.00 hod. + Ondreja a Štefániu
Štvrtok 18.00 hod. + Veroniku, Štefana a Mariana
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Irenu, Antona a Annu
Sobota 18.00 hod. + Júliusa
Nedeľa 7.30 hod. + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

V tomto týždni bude sv. spoveď  pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer o 19:00 hod. pozývame deti a mládež do Baziliky na modlitbu sv. ruženca.

Dnes je zbierka na svetové misie, pokladnička je na to označená.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme