slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata nedeľa v cezročnom období (25. - 31. 10. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok sv. Šimona a Júdu, apoštolov 
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Antona  
Utorok 18.00 hod.   Za zdravie a Božie požehnanie pre Antona a Veroniku  
Streda 18.00 hod. + Ondreja a Štefániu
Štvrtok 18.00 hod. + Veroniku, Štefana a Mariana
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Irenu, Antona a Annu
Sobota 18.00 hod. + Júliusa
Nedeľa 7.30 hod. + Jozefa, Annu, Jána a Emíliu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

V tomto týždni bude sv. spoveď  pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V stredu a v piatok sa o 15:00 hod. modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok večer o 19:00 hod. pozývame deti a mládež do Baziliky na modlitbu sv. ruženca.

Dnes je zbierka na svetové misie, pokladnička je na to označená.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme