Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 10. 2021)

Pondelok   sv. Františka Assiského, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok Ružencovej Panny Márie, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Jozefa a Karolínu  
Utorok 18.00 hod.   + Jána a Antóniu  
Streda 18.00 hod. + Pavla, Máriu a Milana
Štvrtok 18.00 hod. + Karola
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Teréziu, Oľgu a rodičov
Sobota 18.00 hod. Za obrátenie ľahostajných členov rodiny
Nedeľa 7.30 hod. + Rudolfa a Alojziu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Alojza a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.   

V tomto týždni sa v stredu a v piatok modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 h.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu Katedrály v Žiline, pokladnička bude označená.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme