Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (27. 9. - 3. 10. 2021)

Pondelok   sv. Vincenta de Paul, kňaza
Utorok sv. Václava, mučeníka
Streda sv. Michala, Gabriela a Rafaela archanjelov, sviatok                                                                                                                              
Štvrtok sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok sv. Terézie z Lisieux, spomienka
Sobota  svätých anjelov strážcov, spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Michala a Františku  
Utorok 18.00 hod.   Poďakovanie za 70. rokov života  
Streda 18.00 hod. + Jozefa, Annu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. + Martina a Martina
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Šebastiána, Cecíliu a deti
Sobota 18.00 hod. + Jána, Pavlínu a deti
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. + Stanislava
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V tomto týždni bude sv. spoveď  hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.   

V tomto týždni sa v stredu a v piatok modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

Vo štvrtok budem od rána navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

V sobotu sa uskutočni posledná Fatimská sobota za účasti otca biskupa Tomáša. Program zabezpečuje dekanát Krásno nad Kysucou, o 17:00 hod. modlitba posvätného ruženca a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou, celebruje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme