Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 9. 2021)

Pondelok   sv. Jána Zlatoústeho, spomienka
Utorok Povýšenie svätého Kríža, sviatok
Streda Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť                                                                                                                                    
Štvrtok sv. Kornélia, pápeža a Cypriana, biskupa, mučeníkov
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Apolóniu, Jozefu a Uršulu  
Utorok 18.00 hod.   + Ondreja, kňaza a rodičov, Jána a Máriu /sv. omša na Kalvárii/  
Streda 7.30 hod. + Matúša, Máriu, Kamilku a rodičov
  18.00 hod. + Miroslava
Štvrtok 18.00 hod. + Ondreja, Máriu, synov a rodičov
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Michala, Máriu a Vojtecha
Sobota 14.00 hod. sobášna
  18.00 hod. + Viktora a Štefániu
Nedeľa 7.30 hod.

+ Štefana, Ondreja a rodičov

  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

V tomto týždni bude sv. spoveď  pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 h.

V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Obsah: Poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň.

V utorok na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude sv. omša na Kalvárii o 18:00 hod. pred tým sa pomodlíme Krížovú cestu, začiatok od kríža na parkovisku od 17:15 hod. Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme