slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (13. - 19. 9. 2021)

Pondelok   sv. Jána Zlatoústeho, spomienka
Utorok Povýšenie svätého Kríža, sviatok
Streda Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť                                                                                                                                    
Štvrtok sv. Kornélia, pápeža a Cypriana, biskupa, mučeníkov
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Apolóniu, Jozefu a Uršulu  
Utorok 18.00 hod.   + Ondreja, kňaza a rodičov, Jána a Máriu /sv. omša na Kalvárii/  
Streda 7.30 hod. + Matúša, Máriu, Kamilku a rodičov
  18.00 hod. + Miroslava
Štvrtok 18.00 hod. + Ondreja, Máriu, synov a rodičov
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Michala, Máriu a Vojtecha
Sobota 14.00 hod. sobášna
  18.00 hod. + Viktora a Štefániu
Nedeľa 7.30 hod.

+ Štefana, Ondreja a rodičov

  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

V tomto týždni bude sv. spoveď  pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 h.

V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Obsah: Poďakovanie za úrodu. Záväzný je jeden deň.

V utorok na sviatok Povýšenia sv. Kríža bude sv. omša na Kalvárii o 18:00 hod. pred tým sa pomodlíme Krížovú cestu, začiatok od kríža na parkovisku od 17:15 hod. Pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme