slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (6. - 12. 9. 2021)

Pondelok   Féria
Utorok Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov, mučeníkov
Streda Narodenie preblahoslavenej Panny Márie, sviatok                                                                                                                                        
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Ľubomíra a Viktora  
Utorok 18.00 hod.   Jozefa, Helenu a rodičov  
Streda 11.00 hod. Na úmysel
  18.00 hod. + Jozefa
Štvrtok 18.00 hod. + Šimona, Máriu, a synov
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Františka
Sobota 18.00 hod. + Miroslava
Nedeľa 7.30 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Pavla
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Róberta a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

V tomto týždni bude sv. spoveď  pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 h.

V sobotu večer po sv. omši bude adorácia pri príležitosti spojenia sa s Eucharistickým kongresom v Budapešti, ktorý zakončí sv. otec František.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme