Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (30. 8. - 5. 9. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Teréziu, Jozefa a Jozefa  
Utorok 18.00 hod.  

+  Jozefínu a Mikuláša

Streda 18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie v rodine Miroslava a Petra
Štvrtok 8.00 hod. Za žiakov a učiteľov
  18.00 hod. + Mateja a Emíliu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

+ Štefániu, Dominika a Jozefa

Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. Na úmysel celebranta
  16.00 hod. + Jozefínu, Pavla a súrodencov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

V tomto týždni bude sv. spoveď  hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

Vo štvrtok bude aj ráno sv. omša, Veni Sancte pre žiakov a učiteľov.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme