Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 8. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Moniky, spomienka
Sobota  sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Imricha a Agnešu  
Utorok 18.00 hod.  

+ Ignáca, Jozefínu, Pavla, a Pavlínu

Streda 18.00 hod. + Štefana a Cecíliu
Štvrtok 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka, Sebastiána a Jozefa
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

Za zosnulých rodičov, starých rodičov, Jána a Štefana

Sobota 18.00 hod. + Jána a Petronelu
Nedeľa 7.30 hod. Poďakovanie za 60. rokov života
  10.30 hod. Poďakovanie za 50. rokov života
  16.00 hod. Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme