NEDEĽA SLÁVNOSTI NANEBOVZATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE (16. - 21. 8. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota  Pia X. pápeža
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine  
Utorok 18.00 hod.  

Za zdravie a Božiu pomoc v rodine

Streda 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18.00 hod. + Teréziu, Jozefa a Jozefa
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

+ Vincenta a Máriu

Sobota 18.00 hod. + Jozefa, Jozefínu a syna
Nedeľa 7.30 hod. + Ondreja
  10.30 hod. Na úmysel poľovníckeho združenia Sokol
  16.00 hod. Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme