Devätnásta nedeľa v cez rok (9. - 15. 8. 2021)

Pondelok    sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice
Utorok sv. Vavrinca, diakona 
Streda sv. Kláry, panny
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Nedeľa SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Jozefa a Margitu  
Utorok 18.00 hod.  

+ Miladu

Streda 18.00 hod. + Pavla - kanonika
Štvrtok 18.00 hod. + Petra - kňaza
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Františku

Sobota 18.00 hod. + Karolínu, Jozefa a Štefana
Nedeľa 7.30 hod. + Simonu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Rudolfa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

V budúcu nedeľu si môžete priniesť byliny na požehnanie, bude pri všetkých sv. omšiach.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme