Osemnásta nedeľa v cez rok (2. - 8. 8. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Štvrtok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
Piatok Premenenia Pána, sviatok
Sobota  Féria
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cez rok

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Imricha a Antóniu  
  14.00 hod. + Štefániu, pohrebná  
Utorok 18.00 hod.  

+ Filipa a rodičov

Streda 18.00 hod. + Jozefa a Máriu
Štvrtok 18.00 hod. + Štefana, Ondreja, Vincenta a Milana
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

+ Vincenta a rodičov

Sobota 18.00 hod. + Pavla, Máriu a rodičov
Nedeľa 7.30 hod. + Ladislava a rodičov
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Ignáca

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii. 

V pondelok je možné získať vo farských chrámoch úplné odpustky Porciunkuly za bežných podmienok. V našej bazilike je možné získať úplne odpustky aj vo štvrtok z príbuzenstva s Hlavnou Mariánskou bazilikou v Ríme, tiež za obvyklých podmienok.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

Vo štvrtok budem od rána navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

V sobotu vás pozývame na Fatimskú sobotu s otcom biskupom Tomášom. Program: 17:00 hod. posvätný ruženec a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou v Máriinej škole.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme