slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Sedemnásta nedeľa v cez rok (26. 7. - 1. 8. 2021)

Pondelok    sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Utorok sv. Gorazda a spoločníkov
Streda Féria
Štvrtok sv. Marty, spomienka
Piatok bl. Zdenky Šelingovej,panny a mučenice
Sobota  sv. Ignáca z Loyoly, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cez rok

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Štefana, Žofiu a Jozefa  
Utorok 18.00 hod.  

+ Mikuláša, Zuzanu a Jozefa

Streda 18.00 hod. + Imricha, Pavlínu, Štefana a Rozáliu
Štvrtok 18.00 hod. + Alberta a Katarínu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

+ Vincenciu

Sobota 18.00 hod. + Rastislava a Viktora
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel 
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Marcela

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme