Sedemnásta nedeľa v cez rok (26. 7. - 1. 8. 2021)

Pondelok    sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Utorok sv. Gorazda a spoločníkov
Streda Féria
Štvrtok sv. Marty, spomienka
Piatok bl. Zdenky Šelingovej,panny a mučenice
Sobota  sv. Ignáca z Loyoly, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cez rok

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Štefana, Žofiu a Jozefa  
Utorok 18.00 hod.  

+ Mikuláša, Zuzanu a Jozefa

Streda 18.00 hod. + Imricha, Pavlínu, Štefana a Rozáliu
Štvrtok 18.00 hod. + Alberta a Katarínu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

+ Vincenciu

Sobota 18.00 hod. + Rastislava a Viktora
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel 
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Marcela

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme