Šestnásta nedeľa v Cezročnom období (19. - 25. 7. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Márie Magdalény, spomienka
Piatok sv. Brigity, rehoľníčky
Sobota  Féria
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. Poďakovanie za 60. rokov života  
Utorok 18.00 hod.   + Vincenta a Štefániu
Streda 18.00 hod. + Ignáca, Filipínu a deti
Štvrtok 18.00 hod. + Pavla
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

+ Vincenta a Máriu

Sobota 11.00 hod. Púť Spolkov kresťanskej lásky
  18.00 hod. Poďakovanie za 60. rokov života pre Máriu
Nedeľa 7.30 hod. Za farnosť
  11.00 hod. Púť k sv. Anne na Hôrkach. (sv. omša v Bazilike nebude)
  16.00 hod. Na úmysel 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Na budúcu nedeľu vás pozývame na púť k sv. Anne na Hôrkach, hlavný celebrant bude Vdp. Mgr. Roman Skolozdra, farár v Jasenovom, sv. omša bude o 11:00 hod.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme