Pätnásta nedeľa v Cezročnom období (12. - 18. 7. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Panny Márie Karmelskej, spomienka
Sobota  sv. Andreja Svorada a Benedikta, spomienka
Nedeľa Šestnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Júliusa a Máriu  
Utorok 18.00 hod.   + Jozefínu a Jozefa
Streda 11.00 hod. + Magdalénu
Štvrtok 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine Jozefa Hromadu
Piatok 11.00 hod. Poďakovanie za 85. rokov života
  18.00 hod. Za život
Sobota 15.00 hod. Sobášna sv. omša
  18.00 hod. Poďakovanie za 60. rokov života pre Máriu
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel celebranta
  10.30 hod. Za farnosť
  16.00 hod. Na úmysel celebranta

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme