^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Štrnásta nedeľa v Cezročnom období (5. - 11. 7. 2021)

Pondelok    sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, slávnosť
Utorok sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Streda sv. Antona Máriu Zaccária, kňaza
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Pätnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Karola a súrodencov  
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa
Streda 18.00 hod. + Ľudmilu a Štefana
Štvrtok 18.00 hod. + Štefana a Pavlínu
Piatok 11.00 hod. + Pavlínu
Sobota 18.00 hod. + Karolínu, Mikuláša a Vladimíra
Nedeľa 7.30 hod. + Jána a Petronelu
  10.30 hod. Za farnosť
  16.00 hod. Na úmysel celebranta

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V pondelok a v piatok bude v našej farnosti počas dňa len jedna svätá omša.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.