^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Trinásta nedeľa v Cezročnom období (28. 6. - 4. 7. 2021)

Pondelok    sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Utorok Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť 
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Navšteva preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Sobota  sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Nedeľa Štrnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Margitu a Štefana  
  18.00 hod.  Na úmysel  
Utorok 8.30 hod.   Školská na poďakovanie
  11.00 hod. Za farnosť
  18.00 hod.  + Peter
Streda 18.00 hod. + Jozefa, Vincenta, Máriu
Štvrtok 18.00 hod. + Františku
Piatok 11.00 hod. + Augustína
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota 18.00 hod. Na úmysel
Nedeľa 7.30 hod. + Dušana
  10.30 hod. Za farnosť
  16.00 hod. + Františku

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15.00 h.

  • V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii. 
  • Pozývame vás na Fatimskú sobotu, ktorá sa uskutoční 3. 7. 2021 za účasti otca biskupa Mons. Tomáša Galisa. Program: 17.00 hod. modlitba posvätného ruženca, litánie k svätým, Františkovi a Hyacinte, 18.00 hod. sv. omša s katechézou. Služby zabezpečuje dekanát Púchov.            

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.