^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období (21. - 27. 6. 2021)

Pondelok    sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Trinásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Antona a Veroniku  
Utorok 18.00 hod.   + Fridolína, Žofiu a deti
Streda 18.00 hod. Za sestru + Máriu Vilibaldu
Štvrtok 18.00 hod. + Ignáca a Štefániu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie v rodine
Sobota 15.00 hod. sobášna
  18.00 hod. + Filipa, Štefániu, Ondreja, Magdalénu a Stanislava
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  9.00 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
  10.30 hod. Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (rodičia detí na prvé sv. prijímanie)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii. 

Dnes večer o 17:15 h je stretnutie deti na prvé sv. prijímanie a tiež ich rodičov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.