^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Desiata nedeľa v Cezročnom období (7. - 13. 6. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota  Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Nedeľa Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine  
Utorok 18.00 hod.     Za pokoj v rodine
Streda 7.30 hod. + Alojza, Gertrúdu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. + Viktora a Veroniku
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie pre Zuzanu a Martina
Sobota 18.00 hod. + Jozefa
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod. 

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Dnes večer o 17:15h. je stretnutie deti na prvé sv. prijímanie a ich rodičov.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.