Nedeľa Najsvätejšej Trojice (31. 5. - 6. 6. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok sv. Justína, mučeníka
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť
Piatok Féria
Sobota  sv. Bonifáca, spomienka
Nedeľa Desiata nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavla  
Utorok 18.00 hod.     + Štefana, Magdalénu a Filipa
Streda 18.00 hod. + Pavlínu, Jána a rodičov
Štvrtok 7.30 hod. Na úmysel
  11.00 hod. Za veriacich
  18.00 hod. + Cecíliu a Jozefa
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Viktora
Sobota 18.00 hod. + Silvestra a Katarínu
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod. 

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Vo štvrtok na Slávnosť  Kristovho tela a krvi, za dobrého počasia bude procesia na horný koniec dediny. Prosíme pripraviť oltáriky a lupene kvetov pre deti.   

V budúcu sobotu bude Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom. O 17:00h. modlitba posvätného ruženca a o 18:00h. sv. omša s katechézou, sprevádza dekanát Turzovka.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme