^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Nedeľa zoslania Ducha Svätého (24. - 30. 5. 2021)

Pondelok    Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána  
Utorok 18.00 hod.     + Vincenta, Máriu a Jozefa
Streda 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18.00 hod. + Jána, Žofiu a syna
Piatok 11.00 hod. + Jozefa
  18.00 hod. + Pavla a Pavlínu
Sobota 18.00 hod. Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a jeho rodiny
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. Na úmysel
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 hod. 

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Vo štvrtok od rána budem navštevovať chorých a starých bratov a sestry pred Trojíčkou.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.