^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Siedma veľkonočná nedeľa (17. - 23. 5. 2021)

Pondelok    po siedmej veľkonočnej nedeli  
Utorok po siedmej veľkonočnej nedeli  
Streda po siedmej veľkonočnej nedeli 
Štvrtok po siedmej veľkonočnej nedeli 
Piatok po siedmej veľkonočnej nedeli   
Sobota  po siedmej veľkonočnej nedeli 
Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Ladislava, Vlastimila, Jozefa  
Utorok 18.00 hod.     Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Streda 18.00 hod. + Štefana, Ľudmilu a Vieru
Štvrtok 18.00 hod. Štefana, Štefana a Jozefa
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Júliu
Sobota 18.00 hod. + Štefániu
Nedeľa 7.30 hod. + Helenu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Ferdinanda Martiša - kňaza

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h. 

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni sú letné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň.  Úmysel: Za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.

V dnešnú nedeľu je zbierka na katolícke masmédia v chráme je na to označená pokladnička

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.