^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Šiesta veľkonočná nedeľa (10. - 16. 5. 2021)

Pondelok    po šiestej veľkonočnej nedeli  
Utorok po šiestej veľkonočnej nedeli  
Streda po šiestej veľkonočnej nedeli 
Štvrtok Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
Piatok sv. Mateja apoštola, sviatok   
Sobota  po šiestej veľkonočnej nedeli 
Nedeľa Siedma veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. Na poďakovanie  
Utorok 18.00 hod.     + Justína, Máriu a Jolanu
Streda 18.00 hod. + Alojza a rodičov
Štvrtok 11.00 hod. Za veriacich
  18.00 hod. + Mikuláša a Annu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Šimona a Pavlínu
Sobota 18.00 hod. + Štefana, Alojziu, Vincenta a Stanislava
Nedeľa 7.30 hod. + Antona a Jozefu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Jána

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (41 - 79)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.       

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, okrem štvrtku večera.

Vo štvrtok večer ak bude dobrý čas bude sv. omša večer o 18:00 hod. hore na Kalvárii.

V budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.