Piata veľkonočná nedeľa (3. - 9. 5. 2021)

Pondelok    sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Utorok po piatej veľkonočnej nedeli  
Streda po piatej veľkonočnej nedeli  
Štvrtok po piatej veľkonočnej nedeli  
Piatok po piatej veľkonočnej nedeli    
Sobota  po piatej veľkonočnej nedeli  
Nedeľa Šiesta veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pri pôrode  
Utorok 18.00 hod.     + Apolóniu
Streda 18.00 hod. + Jána, Pavlínu a deti
Štvrtok 18.00 hod. + Jozefu
Piatok 18.00 hod. + Ignáca
Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a Vendelína
Nedeľa 7.30 hod. + Karola a Annu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Antona

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 40)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.       

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Ku chorým pôjdem, ak to situácia dovolí pred Trojičkou na konci mája. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme