^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Štvrtá veľkonočná nedeľa (26. 4. - 2. 5. 2021)

Pondelok    po štvrtej veľkonočnej nedeli
Utorok po štvrtej veľkonočnej nedeli  
Streda po štvrtej veľkonočnej nedeli  
Štvrtok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky cirkvi, patrónky Európy
Piatok po štvrtej veľkonočnej nedeli  
Sobota  sv. Jozefa, robotníka
Nedeľa Piata veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    18.00 hod. + Apolóniu  
Utorok 18.00 hod.     + Filipa, Hedvigu a ich deti
Streda 18.00 hod. + Štefana, Pavlínu a ich deti
Štvrtok 18.00 hod. + Jána a Magdalénu
Piatok 18.00 hod. + Františka
Sobota 18.00 hod. Na úmysel
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Ondreja

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.       

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Od pondelka 19.4.2021 je možne v našich chrámoch zúčastňovať  bohoslužieb, žiaľ musíme dodržať 15. m2 na osobu v našom chráme to vychádza na cca. 16. osôb. Prosíme o rešpektovanie tohoto nariadenia.

V budúcu sobotu bude prvá Fatimská sobota s otcom biskupom Tomášom. O 17:15h. modlitba posvätného ruženca a o 18:00h. sv. omša s katechézou. 

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.