^ Back to Top

Farské oznamy 2021

Tretia veľkonočná nedeľa (19. - 25. 4. 2021)

Pondelok    po tretej veľkonočnej nedeli
Utorok po tretej veľkonočnej nedeli  
Streda po tretej veľkonočnej nedeli  
Štvrtok po tretej veľkonočnej nedeli
Piatok sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka
Sobota  po tretej veľkonočnej nedeli
Nedeľa Štvrtá veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Harantovú  
Utorok 18.00 hod.     Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Streda 18.00 hod. + Tomáša, Juraja a Radku
Štvrtok 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Anastáziu
Piatok 18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie v rodine
Sobota 18.00 hod. + Za zdravie a Božiu pomoc v rodine Jozefa Hromadu
Nedeľa 7.30 hod. + kanonika Pavla
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Gustáva

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.       

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Od pondelka 19.4.2021 je možne v našich chrámoch zúčastňovať  bohoslužieb, žiaľ musíme dodržať 15. m2 na osobu v našom chráme to vychádza na cca. 10. osôb. Prosíme o rešpektovanie tohoto nariadenia.

V budúcu nedeľu sa v našich chrámoch bude konať zbierka na kňazský seminár v Nitre.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.