Veľkonočná nedeľa (5. - 11. 4. 2021)

Veľkonočný pondelok       
Veľkonočný utorok   
Veľkonočná streda   
Veľkonočný štvrtok  
Veľkonočný piatok  
Veľkonočná sobota   
Nedeľa Božieho milosrdenstva  

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    Za zdravie a Božiu pomoc pre Vilmu  
Utorok Poďakovanie za 70. rokov života
Streda + Jozefa, Jozefínu a syna
Štvrtok Za zdravie a Božiu pomoc pre Galovú a Paišovú
Piatok Za duše v očistci rodiny Panákovej a Drobňovej
Sobota Za duše v očistci rodiny Galovej a Paišovej
Nedeľa Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza.

Príležitosť k sv. spovedi bude v tomto týždni od 17:00 h. v stredu, štvrtok, piatok a sobotu. Nahlasovať sa môžete na čísle: 0910283555

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme