slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Veľkonočná nedeľa (5. - 11. 4. 2021)

Veľkonočný pondelok       
Veľkonočný utorok   
Veľkonočná streda   
Veľkonočný štvrtok  
Veľkonočný piatok  
Veľkonočná sobota   
Nedeľa Božieho milosrdenstva  

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    Za zdravie a Božiu pomoc pre Vilmu  
Utorok Poďakovanie za 70. rokov života
Streda + Jozefa, Jozefínu a syna
Štvrtok Za zdravie a Božiu pomoc pre Galovú a Paišovú
Piatok Za duše v očistci rodiny Panákovej a Drobňovej
Sobota Za duše v očistci rodiny Galovej a Paišovej
Nedeľa Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320 - 359)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza.

Príležitosť k sv. spovedi bude v tomto týždni od 17:00 h. v stredu, štvrtok, piatok a sobotu. Nahlasovať sa môžete na čísle: 0910283555

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme