Kvetná nedeľa (29. 3. - 4. 4. 2021)

Pondelok    veľkého týždňa
Utorok veľkého týždňa
Streda veľkého týždňa
Štvrtok Zelený štvrtok
Piatok Veľký piatok
Sobota  Biela sobota
Nedeľa Veľkonočná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    + Jozefa  
Utorok + Františka a rodičov
Streda + Borisa
Štvrtok Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
Piatok sv. omša sa neslávi
Sobota Za zdravie a Božiu pomoc pre Joan
Nedeľa Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (280 - 319)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme