Piata pôstna nedeľa (22. - 28. 3. 2021)

Pondelok    po 5. pôstnej nedeli
Utorok po 5. pôstnej nedeli
Streda po 5. pôstnej nedeli
Štvrtok Zvestovanie Pána, slávnosť
Piatok po 5. pôstnej nedeli
Sobota  po 5. pôstnej nedeli
Nedeľa Kvetná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    + Ignáca, Filipínu a deti  
Utorok + sestričku Štefániu
Streda + Ignáca, Jozefínu a starých rodičov
Štvrtok + Jozefa, Rozáliu a starých rodičov
Piatok + Mateja, Žofiu a rodičov
Sobota + Pavla a Pavla
Nedeľa Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme