Štvrtá pôstna nedeľa (15. - 21. 3. 2021)

Pondelok    po 4. pôstnej nedeli
Utorok po 4. pôstnej nedeli
Streda po 4. pôstnej nedeli
Štvrtok po 4. pôstnej nedeli
Piatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Sobota  po 4. pôstnej nedeli
Nedeľa Piata pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    Na poďakovanie za 40. rokov života a za ďalšie Božie požehnanie  
Utorok Za zdravie a Božiu pomoc pre Simonu
Streda Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok Na úmysel charity
Piatok Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu, Jána a ich rodiny
Sobota + Mikuláša, Annu a rodičov
Nedeľa Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

Na budúcu nedeľu bude v našom chráme zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme