Tretia pôstna nedeľa (8. - 14. 3. 2021)

Pondelok    po 3. pôstnej nedeli
Utorok po 3. pôstnej nedeli
Streda po 3. pôstnej nedeli
Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
Piatok po 3. pôstnej nedeli
Sobota  po 3. pôstnej nedeli
Nedeľa Štvrtá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    + Jozefa, Apolóniu a Veroniku  
Utorok + Vincenta, Máriu, Agnesu a Ambróza
Streda + Viktora, Annu, Máriu, Justína a Jolanu
Štvrtok + Jozefa, Magdalénu a rodičov
Piatok Za veriacich
Sobota Za veriacich
Nedeľa + Štefana

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (160 - 199)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme