slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá pôstna nedeľa (22. - 28. 2. 2021)

Pondelok    Katedry sv. Petra, apoštola
Utorok po 1. pôstnej nedeli
Streda po 1. pôstnej nedeli
Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
Piatok po 1. pôstnej nedeli
Sobota  po 1. pôstnej nedeli
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    + Ľubomíra a Viktora  
Utorok + Ondreja, Máriu a starých rodičov
Streda + Jána
Štvrtok + Júliusa
Piatok Za zdravie a Božiu pomoc pre Františku
Sobota Za veriacich
Nedeľa + Júliu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

V tomto týždni máme jarné kántrové dni: streda, piatok a v sobota. Záväzný je iba jeden deň. Obsah: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia, činorodá láska k blížnemu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme