Šiesta nedeľa v cezročnom období (15. - 21. 2. 2021)

Pondelok    6. týždňa v cezročnom období
Utorok 6. týždňa v cezročnom období
Streda je Popolcová
Štvrtok po Popolcovej strede
Piatok po Popolcovej strede
Sobota  po Popolcovej strede
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    Za Božiu pomoc pri skúškach  
Utorok + Milana, Máriu a Jozefa
Streda + Jozefu
Štvrtok + Vieru a rodičov
Piatok + Annu
Sobota + Štefana, Ľudmilu a Vieru
Nedeľa + Helenu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Na Popolcovú stredu je prísny pôst, čiže raz do dňa sa dosýta najesť a dva krát si niečo zajesť a tiež zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi.

Na budúcu nedeľu bude v našom chráme zbierka na charitu, bude na to pokladnička.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme