Piata nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 2. 2021)

Pondelok    5. týždňa v cezročnom období
Utorok 5. týždňa v cezročnom období
Streda sv. Školastiky, panny, spomienka
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka
Piatok 5. týždňa v cezročnom období
Sobota  5. týždňa v cezročnom období
Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    + Veroniku, Štefana a deti  
Utorok + Silvestra a Katarínu
Streda + Františka a Brigitu
Štvrtok + Ignáca a rodičov
Piatok Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota + Štefana, Cecíliu a rodičov
Nedeľa + Cyrila, Štefániu, Jozefa a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená-39)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Žiaľ vodu a sviečky požehnáme až v nedeľu, keď bude možná účasť veriacich, nateraz však neviem kedy to bude, ak sa to dozviem, budem potom včas informovať.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme