Štvrtá nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 2. 2021)

Pondelok    4. týždňa v cezročnom období
Utorok Obetovanie Pána, sviatok
Streda sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Štvrtok 4. týždňa v cezročnom období
Piatok sv. Agáty, panny a mučenice
Sobota  4. týždňa v cezročnom období
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    + Dušana a Jozefa  
Utorok + Antona
Streda Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
Štvrtok Za zdravie a Božiu pomoc pre Irenu
Piatok Za veriacich
Sobota Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a jeho obrátenie
Nedeľa + Vojtecha a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440-480)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza, žiaľ v niektoré dni bolo viac úmyslov tie som preložil do voľného poradia, ďakujem za pochopenie.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Žiaľ vodu a sviečky požehnáme až v nedeľu, keď bude možná účasť veriacich, nateraz však neviem kedy to bude, ak sa to dozviem, budem potom včas informovať.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme