Tretia nedeľa v cezročnom období (25. - 31. 1. 2021)

Pondelok    Orátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Utorok sv. Timoteja a Tita, biskupov, spomienka
Streda sv. Angely Merici, panny, ľubovoľná spomienka
Štvrtok sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok 3. týždňa v cezročnom období
Sobota  3. týždňa v cezročnom období
Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    + Vincenta, Máriu, Justínu a Máriu  
Utorok + Ambróza, Agnešu, Annu a Jozefa
Streda + Jozefa, Jozefínu a syna
Štvrtok + Jozefa
Piatok + Vendelína a Jána
Sobota Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Nedeľa Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400-439)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza, žiaľ v niektoré dni bolo viac úmyslov tie som preložil do voľného poradia, ďakujem za pochopenie.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme