Druhá nedeľa v cezročnom období (18. - 24. 1. 2021)

Pondelok    2. týždňa v cezročnom období
Utorok 2. týždňa v cezročnom období
Streda 2. týždňa v cezročnom období
Štvrtok sv. Agnesy, panny a mučenice
Piatok 2. týždňa v cezročnom období
Sobota  2. týždňa v cezročnom období
Nedeľa Tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    + Ondreja  
Utorok + Vendelína, Annu, Martu a Vlastu
Streda Za zdravie a Božiu pomoc pre synov a ich rodiny
Štvrtok + Gašpara, Veroniku a rodičov
Piatok + Rudolfa, Karolínu a deti
Sobota + Zdenku a rodičov
Nedeľa Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (360 - 399)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza, žiaľ v niektoré dni bolo viac úmyslov tie som preložil do voľného poradia, ďakujem za pochopenie.

Od 18. januára začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme