slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Nedeľa krstu Krista Pána (11. - 17. 1. 2021)

Pondelok    1. týždňa v cezročnom období
Utorok 1. týždňa v cezročnom období
Streda 1. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 1. týždňa v cezročnom období
Piatok 1. týždňa v cezročnom období
Sobota  1. týždňa v cezročnom období
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    Na úmysel Kataríny a Maroša  
Utorok Za obrátenie Vladimíra
Streda Na úmysel rodiny
Štvrtok + Michala a Františku
Piatok + Slava a Jozefínu
Sobota + Martina a Martina
Nedeľa Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (420-480)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza, žiaľ v niektoré dni bolo viac úmyslov tie som preložil do voľného poradia, ďakujem za pochopenie.

Dnes sa končí vianočné obdobie a tiež aj zbierka na Dobrú novinu v našom chráme.

Vodu v tomto roku posvätíme až na Hromnice.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme