Nedeľa krstu Krista Pána (11. - 17. 1. 2021)

Pondelok    1. týždňa v cezročnom období
Utorok 1. týždňa v cezročnom období
Streda 1. týždňa v cezročnom období
Štvrtok 1. týždňa v cezročnom období
Piatok 1. týždňa v cezročnom období
Sobota  1. týždňa v cezročnom období
Nedeľa Druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    Na úmysel Kataríny a Maroša  
Utorok Za obrátenie Vladimíra
Streda Na úmysel rodiny
Štvrtok + Michala a Františku
Piatok + Slava a Jozefínu
Sobota + Martina a Martina
Nedeľa Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (420-480)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza, žiaľ v niektoré dni bolo viac úmyslov tie som preložil do voľného poradia, ďakujem za pochopenie.

Dnes sa končí vianočné obdobie a tiež aj zbierka na Dobrú novinu v našom chráme.

Vodu v tomto roku posvätíme až na Hromnice.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme