Druhá nedeľa po Narodení Pána (4. - 10. 1. 2021)

Pondelok    vo Vianočnom období
Utorok vo Vianočnom období
Streda Zjavenie Pána, slávnosť
Štvrtok po Zjavení Pána
Piatok po Zjavení Pána
Sobota  po Zjavení Pána
Nedeľa Krstu Krista Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    + Martina  
Utorok Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána
Streda Za veriacich
Štvrtok +Ondreja a Karolínu
Piatok + Alberta a Barboru
Sobota + Máriu a Valenta
Nedeľa Za šťastnú hodinu pôrodu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320-379)

Sväté omše sa slúžia v našom chráme každý deň len za účasti kňaza, žiaľ v niektoré dni bolo viac úmyslov tie som preložil do voľného poradia, ďakujem za pochopenie.

Bazilika je otvorená počas dňa len na súkromnú modlitbu.

Ak by bolo niečo potrebné, volajte na číslo 0910283555

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme